Veikko Saarnio, curriculum vitae • Sähköposti: veikko.saarnio@mediavalkama.fi
 • Puh.: +358 41 524 5262 • ICT-valmiudet


  CAD

 • AutoCad/ACA arkkitehtisuunnittelun työvälineenä 1980-luvun alkupuolelta lähtien
 • Sovelluskehittäjänä useissa arkkitehtitoimistoissa
 • CAD-kouluttajana korkeakouluissa (Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma), muissa oppilaitoksissa (Cadpool, Heltech, Amiedu) ja yrityksissä (Arkkitehtitoimisto HKP, Rakennushallitus, Arkkitehtitoimisto Issakainen)
 • Neuvonantajana arkkitehtitoimistojen CAD-laitteistojen hankinnassa
 • Revitin, Archicadin ja Allplanin perustaidot (ei sovelluskehitystä)
 • Ohjelmointikielet ym.

 • AutoLisp, oman arkkitehtisovelluksen ohjelmointikielenä
 • C-perusteet, viikon kurssi Linturilla
 • Basic, ensimmäinen ohjelmointikieli 1970-luvulla
 • HTML omien sivujen kielenä
 • Access-tietokannat ovi- ja huoneselosteiden perustana
 • Pää- ja sivutoimet 2000-luvulla


  Mediavalkama Oy

 • Oma yritys keväästä 2012
 • Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki Oy

 • kevät 2009 - kevät 2012
 • Cadpool Oy

 • kevät 2006 - kevät 2009
 • Kouluttajana AutoCAD-kursseilla
 • Kolmiosairaala, Meilahti, työryhmän jäsenenä (Sweco Paatela Architects Oy)
 • Hissi- ja liukuporrastehdaspuiston yleissuunnittelu Kiinaan, työryhmän jäsenenä (Pöyry Architects Oy)
 • Keilaranta 4-8, saneeraus, työryhmän jäsenenä (Pöyry Architects Oy)
 • Kauppakeskus Grani 2, työryhmän jäsenenä (Pöyry Architects Oy)
 • TYKS, T-sairaalan laajennus, työryhmän jäsenenä (Paatela - Paatela & Co)
 • Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Heltech, Vallilan koulutusyksikkö

 • talvi 2006
 • Deskriptiivisen geometrian ja perspektiiviopin tuntiopettajan sijaisena
 • keväästä 2004
 • Suunnitteluassistentin ammattitutkinnon näyttökokeiden arvioijana
 • Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

 • talvi 2004 - syksy 2005
 • Innopark Hämeenlinna, työryhmän jäsenenä
 • Helin & Co Arkkitehdit

 • talvi 2003 - talvi 2004
 • CAD-sovelluskehitystyötä Kampin keskuksen ja Leppävaaran keskuksen projekteihin
 • Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky (sivutoimi)

 • talvi 2003 - talvi 2004
 • CAD-sovelluskehitystyötä Kampin keskuksen projektiin
 • Arkkitehtitoiminta Oy Kai Wartiainen

 • kevät 1999 - talvi 2003
 • Tuusulan asuntomessuille Villa 2000-koetalo, lupa- ja rakennusvaiheessa projektiarkkitehtina
 • Kauppakeskus Grani, Kauniainen, työryhmän jäsenenä
 • CAD-sovelluskehitys
 • KTH - Arkitekturskolan, Tukholma (sivutoimi)

 • 6 vk, kevät 2002
 • CAD-kurssi 3. vuosikurssille

  Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen (sivutoimi)

 • 2 kk, kesä 2000, KOY Porkkalantalo , Helsinki, CAD-konsultointia ja -organisointia
 • Pää- ja sivutoimet 1990-luvulla


  Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

 • 1,5 v, syksy 1997 - kevät 1999
 • Helsingin yliopiston kirjaston kirjavarastoluola, Helsinki, projektiarkkitehtina
 • Spar-marketin korjaustyö, Tammisaari, projektiarkkitehtina
 • CAD-sovelluskehitys
 • Arkkitehtitoimisto Hirvonen-Huttunen (sivutoimi)

 • 3 kk, kesä 1997
 • Suomen lähetystö, Canberra, avustajana
 • CAD-järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton avustaminen
 • Arkkitehtitoimisto Helin & Siitonen

 • 4 kk, kevät 1997
 • CAD-ympäristön ja työtapojen kehittämisselvitys avustamalla Mäkelänrinteen uintikeskuskilpailussa
 • Ammatti-instituutti/Amiedu (sivutoimi)

 • keväästä 1997
 • teknisen piirtäjän ammattitutkinnon näyttökokeiden arvioijana ja valvojana
 • kouluttajana erilaisilla arkkitehtien ja rakennuspiirtäjien CAD-kursseilla
 • Arkkitehtitoimisto Timo Jokinen

 • 1 v, kevät 1996 - kevät 1997
 • työryhmän jäsenenä:
 • Verotoimiston korjaustyö, Helsinki
 • Porkkalankatu 7, korjaustyö, Helsinki
 • Porkkalankatu 9, korjaustyö, Helsinki
 • CAD-sovelluskehitys ja CAD-järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton avustaminen

  Arkkitehtitoimisto Pertti Solla (sivutoimi)

 • 1994-95, Dessau/ExWoSt , kehitys-, koerakennus- ja vientiprojekti Saksaan, työryhmän jäsenenä
 • Teknillinen Korkeakoulu/Otaniemi, Arkkitehtiosasto (sivutoimi)

 • syksy 1998 - kevät 1999, koulutussuunnittelija, arkkitehtiosaston IT-koulutus
 • kevät 1993 - kevät 1998, tuntiopettaja CAD-peruskursseilla
 • Arkkitehtitoimisto Leiviskä-Helander (Juha Leiviskä, Asta Björk­lund) (sivutoimi)

 • 1990, Vallilan korttelitalon CAD-mitoitus
 • Arkkitehtitoimisto Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen

 • yli 7 vuotta, keväästä 1988 kevääseen 1996
 • työryhmän jäsenenä:
 • Kauppakeskus Itäkeskuksen laajennus (osa C, bulevardin eteläpuoli)
 • Oopperatalo, Helsinki
 • Keskusrikospoliisin toimitalo, Vantaa
 • L.M. Ericssonin toimitalo, Kirkkonummi
 • Technische Universität Hamburg-Harburg, IV Bauabschnitt
 • Stadtteilzentrum Grosser Dreesch, Schwerin
 • Verwaltungszentrum Pferdemarkt, Neubrandenburg
 • Verwaltungszentrum Frankendamm, Stralsund
 • suunnittelutehtävien lisäksi seuraavat kurssit:
 • Keväällä -92, 2 kurssia, molemmat 20 täyttä päivää, Suomen Arkkitehtiliiton ja HKP:n yhdessä järjestämät ja Helsingin työvoimapiirin osittain rahoittamat ATK-kurssit työttömille arkkiteh­deille.
 • Keväällä -93, 2 kurssia, molemmat 20 puolta päivää, tilauskurssit Rakennushallituksen suunnit­teluryhmälle ja Helsingin rakennuspiirin suunnitteluosastolle.
 • CAD-sovelluskehitys ja CAD-järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton avustaminen
 • Pää- ja sivutoimet 1980-luvulla


  Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

 • 3 vuotta, syksy 1985 - kevät 1988
 • työryhmän jäsenenä:
 • Kauppakeskus Lohjantähti, Lohja
 • Nikelin sairaalan korjaustyö, Kotka
 • Nokan sairaalan korjaustyö, Forssa
 • Hattelmalan sairaalan korjaustyö, Hämeenlinna
 • Opiskelija-asuntola HOAS 52, Helsinki
 • CAD-järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton avustaminen
 • Arkkitehtitoimisto Pekka Riikonen

 • 1985-95, erilaisia lähinnä Espoon asuntosuunnitteluprojektien avustavia CAD-tehtäviä.
 • Arkkitehtitoimisto Eero Pettersson

 • 2,5 vuotta, talvi 1983 - syksy 1985
 • projektiarkkitehtina:
 • KOY/AOY Lupajantie (VVO/Vatro), 192 asuntoa, Helsinki
 • KOY Nuijalanrinne ja Nuijalanhovi, Espoo
 • CAD-järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton avustaminen
 • Keravan kaupunki, kaavoitusosasto

 • 1 vuosi, 1982
 • Sampolan alueen asemakaava, esityö, selvitykset ja ideointi (ennen kilpailua)
 • Riihimäen kaupunki, kaavoitusosasto

 • 1 vuosi, 1980
 • Koivistonmäen asemakaava esiselvityksistä valtuuston käsittelyyn
 • Keskusta-alueen kaavaselvityksiä ja -muutoksia
 • Pää- ja sivutoimet 1970-luvulla


  Sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosasto, tutkimus- ja kehittämistoimisto

 • 7 vuotta, 1974 - 1980
 • kaavoitusohjeiden laadintaa työryhmien sihteerinä/jäsenenä: Asemakaavan selostuksen malli, Leikkipaikkojen suunnitteluohjeet, Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet, Rakennusten suojelu kaavoituksessa ja rakentamisessa, Asema- ja yleiskaavamerkinnät
 • erilaisia kaavojen vahvistamisia tukevia selvitystehtäviä
 • ECE/HBP-kokousten järjestelytehtäviä
 • Warcent-kaupunkisuunnittelutoimisto Varsova, Puola

 • kesä 1979
 • harjoittelijana
 • Gorsium/Herculia, Székesfehérvár/Tác, Unkari

 • kesä 1975
 • roomalaiskaupungin arkeologiset kaivaukset, lapio/sutipoikana
 • Arkkitehtitoimisto Kauria-Turtola

 • 3 kk, 1975
 • asemakaavamuutoksia Järvenpään keskustaan ja Pöytäalhoon
 • Asuntosäätiö, suunnitteluosasto

 • 1 vuosi, 1972 - 73
 • asuinrakennusten työpiirustusten laadintaa ja pieniä suunnittelutehtäviä Espooseen • Sivutuotanto Datapaatti 070621 1500 hi
  webmaster