Veikko Saarnio
Datapaatti, Mediavalkama Oy:n osa, Kotka
veikko.saarnio@datapaatti.fi

Access-selosteiden käyttö

Mikä

Huoneselosteiden ja -korttien, oviselosteiden ja -luettelojen, maalausselityksen sekä kaluste- ja varusteselosteiden laadintatyökalu

Idea

Työkalulla yhdistetään CAD-ohjelmilla (esim. Autocad) tai tietomalleista tuotetut (esim. Archicad, Revit) tiedot ja erikseen käsin laaditut (esim. Excel- tai Libre Office-) luettelot rakentajan/työmaan tai määrälaskennan tarvitsemiksi raporteiksi MS Accessilla.

Työkalun teho perustuu huoneiden, pintojen ja materiaalien tyypittelyyn: yksi asia päätetään ja kirjoitetaan vain kertaalleen, työkalu toistaa ja sijoittaa tiedot oikeille paikoilleen ja oikeisiin yhteyksiinsä. Muutettaessa tieto muuttuu jokaisessa esiintymispaikassaan.

Työkalun käyttö ei edellytä minkään erityisen CAD-ohjelman tai arkkitehtisovelluksen käyttöä - ainoa vaatimus on, että ohjelmasta saa ulos tekstimuotoisia luetteloita.

Suunnittelu voidaan pilkkoa CAD-ohjelmista riippumattomiksi suunnitteluprosessin mukaisiksi osiksi, esim. värit, maalausselitykset ja -käsittely-yhdistelmät, kalusteet ja varusteet voidaan suunnitella erikseen.

Suunnittelussa voidaan käyttää taulukkolaskentaohjelman tehokkaimpia ominaisuuksia: lajittelua, suodatusta ja kelpoisuuden tarkistusta (ennakoivaa, avustavaa syöttöä).

Raporttien muoto, ulkonäkö ja sisältö on muokattavissa tarpeiden mukaan ja riippumattomana CAD-ohjelmien (esim. Revit) vakioraporttien muodoista.

Teko

Suunnittelija voi tehdä osansa erillään raporttien kokoamisesta. Suunnittelija noudattaa vain sovittua taulukon muotoa.

Raportit voi laatia suunnittelija tai ne voidaan tuottaa ulkoistetusti. CAD/tietomallit valmistaa suunnittelija, osa-alueiden sisällön (esim. kalusteet varusteet, värit, maalaus- ja käsittely-yhdistelmät) tekee suunnittelija – raportin kokoaminen voidaan tuottaa palveluna. Raporttien kokoaminen on verrattavissa kuvien tulostukseen.

Raportti-kokonaisuus asennetaan suunnittelijan työasemille, vaatii jonkun/joidenkin perehtymistä MS Accessin käyttöön.

Esimerkit

Seuraavat esimerkit on kaikki tulostettu samasta suunnittelumateriaalista.


Huonekortti

Huoneet (587K)

Huonekortin tiedot on koottu useasta eri lähteestä (mikään tieto ei kuitenkaan esiinny suunnittelumateriaalissa kahdesti):

Taulukot voivat olla erillisiä tiedostoja tai saman tiedoston lehtiä.

Luokituksen "kosteus, puhtaus ja eristys" voivat olla vapaasti valittavia huonetyypin ominaisuuksia.Tilatyyppiluettelo

Tilatyypit (225K)

"Käytetty huoneissa"-luettelo summineen on tuotettu tässä raportissa. Se on siis uutta tietoa.


Varusteluettelo

Varusteet (253K)

On mahdollista koota myös varustekohtainen luettelo "Käytetty huoneissa"-sarakkein.Oviluettelo

Oviselosteeseen (pdf) voidaan liittää erikseen piirretyt kaaviot ja lukkokauppiaan helatyyppikortit.

Ovet (271K)

Kaikki ovien tieto on saatu tietomallista. Ovityyppikohtainen laskenta kätisyyksien mukaan on tuotettu tässä raportissa, joten se on uutta tietoa.

Helatieto voidaan liittää oviin myös erillisellä taulukolla.

Helatyyppien detaljit määritellään eri taulukossa.

Ovien määrä

0821_Oviseloste_040809 (182K)

Ovien määrätaulukko on tuotettu taulukkolaskentaohjelman Pivot-ominaisuudella.


Helatyyppiluettelo

HELATYYPPILUETTELO (227K)

"Käytetty ovissa"-luettelo on tuotettu tässä raportissa. Se on siis uutta tietoa.


Helatyyppien yhteenveto

HELATYYPPILUETTELO_LYHYT (338K)

Yhteenvedosta on helppo huomata, jos joku ovista ei kuulu joukkoon. Väärin valittu lukitus erottuu muista.


Esitetyt työkalut olen koonnut suunnittelutyön ohella ja avuksi useissa arkkitehtitoimistoissa kehittämäni arkkitehtisovelluksen yhteydessä. Sovellus on tehty kaksi- ja kolmeulotteisen CAD-suunnittelun tarpeisiin, joten tietomalliteknologia on tehnyt sittemmin sen työn.

Yhteystiedot: Veikko Saarnio
Datapaatti, Mediavalkama Oy:n osa, Kotka
veikko.saarnio@datapaatti.fi
p. +358 41 524 5262

Sivutuotanto Datapaatti 030721 1750 hi
webmaster