Blokit

Toolbar

Osablokkiin

Pääkuvaan


Rakenteet

Rakenteet __ Neliöpilari

Rakenteet __ Pyöreä pilari


Materiaalit

iconMater (20K)


Blokit_mater (40K)


Materiaalit __ Materiaalit

Materiaalit (74K) Materiaalit2 (56K)

Materiaalit __ Viiva materiaaliksi

Materiaalit __ Uusi paksuus


Kalusteet

Kalusteet __ Irtokalusteet

Irtokal (67K)

Kalusteet __ Irtokaluste osoittaen

Kalusteet __ Kiintokalusteet

Kalusteet __ Liitä irtokaluste huoneeseen

Kalusteet __ Numeroi irtokalusteet

Kalusteet __ Tee irtokalusteluettelo


LVI-kalusteet

LVI-kalusteet __ Peruskalusteet

Sanitkal (50K)

LVI-kalusteet __ Kivi-kalusteet


Sähkölaitteet


Korot

Blokit_korot (39K)

Korot __ Korkonuoli

Korot __ Päivitä korko

Korot __ Siirrä korko


Muutokset

Muutokset __ Muutosnuoli

Muutokset __ Tee muutosluettelo


Ddinsert...

Osoittaen

Blokit_osoittaen (38K)

Osoittaen __ Päivitä vanha, lyhenne: BP

Osoittaen __ Tee + tuo, lyhenne: BK

Osoittaen __ Uusi ulos, lyhenne: BU


Attribuutit

Attribuutit (45K)

Attribuutit __ Muuta korkeutta

Attribuutit __ Muuta leveyttä

Attribuutit __ Muuta tasoa

Attribuutit __ Muuta näkyvyyttä

Attribuutit __ Define...

Attribuutit __ Edit...

Attribuutit __ Extract...


Xref D *27.09.2004