Huoneet

iconHuoneet (18K)

Tuo huonetunniste

Tuo huoneistotunniste


Tilaryhmät

Huoneet_luokat (53K)

Tilaryhmät __ Liitä tilaryhmä

Tilaryhmät __ Uusi tilaryhmä


Liitä pline huoneeseen, lyhenne: LPO

Katso huoneliitos

Etsi liittyvät plinet

Etsi irtoplinet

Muuta numero plinen mukaan, lyhenne: HPM

Muuta tunnuksen ja plinein numero, lyhenne: MHP


Alojen päivitys, lyhenne: PPA

Valittujen alojen päivitys, lyhenne: PPY


Tee huoneluettelo

Tee huoneistoluettelo


Tilaohjelma

Tilaohjelma (58K)

Tilaohjelma __ Lue tilaohjelma (syvyys ohjelmassa)


  Kuusisarakkeinen taulukko tekstinkäsittelyssä:


Ohjelma_1 (123K)

  Taulukon muuntaminen tekstiksi:


Ohjelma_2 (70K)

  Tekstitiedostossa on nyt tieto per rivi:


Ohjelma_3 (38K)


  Valmis ohjelmakaavio Autocadissä huonesyvyyden muutoskohdassa:Ohjelma_D (33K)

  Käsky kirjoittaa pinta-alan myös 1. lisätietosarakkeeseen,
  jotta vertailu toteutuneen ja ohjelma-alan välillä on mahdollista.


Tilaohjelma __ Lue tilaohjelma (vakiosyvyys)


Alojen lasku:

Alojen_lasku (60K)

Alojen lasku: __ AREA entity

Alojen lasku: __ AREA e 1-...

Alojen lasku: __ AREA e 1+...

Alojen lasku: __ Kirjoita ala

Alojen lasku: __ Näytä ala pyör

Alojen lasku: __ Näytä ala desi

Alojen lasku: __ Näytä kokoluku

Alojen lasku: __ Tee alaluettelo27.09.2004