Tasot

iconTasot (19K)

OSOITTAEN:

Tasot (49K)

Vaihda:, lyhenne: LC

Siirrä ->current, lyhenne: LS

Kopioi ->current, lyhenne: LK

Offset ->current, lyhenne: LP

Siirrä A->B, lyhenne: AB

Freeze 1, lyhenne: LF

FreezeC1, lyhenne: LFC

Off 1, lyhenne: LO

On 1, lyhenne: LN

Lock 1, lyhenne: LL

Unlock 1, lyhenne: LU


Freeze ALL

Thaw ALL

Off ALL

On ALL

Lock ALL

Unlock ALL


Frz Current In Old Vprts

Jäädytä/Sulata attribuutit, lyhenne: ACF

Lukitse/Avaa attribuutit, lyhenne: ACL


Tasotilanne

Tasot_nimet (56K)

Tasotilanne __ Muuta kaikki nimet

Tasotilanne __ Tila muistiin

Tasotilanne __ Palauta tila


Tasojoukko

Tasojoukko (73K)

Tasojoukko __ Valitse taso/t

Tasojoukko __ Näytä valitut tasot


Tasojoukko __ * YKSI VALITTU: *

Tasojoukko __ Taso current'ksi

Tasojoukko __ Siirrä tasolle

Tasojoukko __ Kopioi tasolle

Tasojoukko __ Offset tasolle

Tasojoukko __ Kaikki tasolle

Tasojoukko __ * JOUKKO VALITTU: *

Tasojoukko __ Off joukko

Tasojoukko __ On joukko

Tasojoukko __ Freeze joukko

Tasojoukko __ Thaw joukko

Tasojoukko __ Lock joukko

Tasojoukko __ Unlock joukko


DDLMODES27.09.2004