VsMenu, arkkitehtisuunnittelun työkaluja Autocadiin

.

Yleiskuvaus, tärkeimmät ominaisuudet


Huoneet

Pinta-alojen hallinta

Huoneluettelon tulostus

Tilaohjelman piirto kaavioksi

Kerrosala- ja tilavuusmassojen laskentatyökalu


Ovet

Oviluettelon tulostus


Seinät


Blokit

Materiaalimerkinnät minsert-alkioina

Muutosnuolet

Korkonuolet

Osakuvan editointi

Attribuuttien ominaisuuksien muokkaus


Tasot

Tasojen hallinta osoittamalla

Blokin attribuuttien tasojen käsittely

Tasoasetusten talletus ja palautus


Työkalut

Menun muuttujat

Työkalut__Temput

Uusi nimi

Blokkien skaalaus

Muutosputki

Tilapäinen ryhmä

Kuvan nimi

Tekstit tiedostoon

Jono-offset

Z-arvojen nollaus

Plinen kokoaminen paloista

Massalaskennan elementit

Geodeettiset mitat

NumerointiSivutuotanto Datapaatti 040621 0900 hi
webmaster